פתרון מעולה למעקב אחר הביצועים האורגניים של האתרים.