ALMAAS - פרוייקט אתר לחברת אודמים

כפתורים

בהתחשב בתחום העיסוק, נבחרו צבעים המתאימים בין ביצוע פעולה משמעותי לחברה לבין פעולה ללקוח.
הורוד מסמל את הרצון לרכוש, בעת שהאפור מסמל שיש סרטון אך הוא אינו חובה, אז פשוט רכוש עכשיו.

פרטים

פירוט המוצר נעשה על ידי העסק עצמו, אך בחרנו צבע אפור לו – כיוון שאינו חשוב כמו שחשוב כפתור יצירת בקשר בוואטסאפ – שם נציג יוכל להסביר הכל וכך גם לשכנע.

עיצוב מוצר כולל

בעת תכנון פרויקט העמוד, המון זמן עבר במחשבה על צבעי האתר, הסמלים ומיקומם. לא פחות חשיבה היה בעיצוב הכולל, שהוא בתכלס לקח הכי הרבה זמן…
בפועל הפרוייקט נעשה בתוך כ 7 ימים, אך עם תיקונים של כ30 ימים עוד אחרי הסיום.
תמונת המוצר עומדת בראש העיצוב בכדי לתת טעימה של מה שיש עוד לפני שהלקוח מגלגל אל הכפתורים, כפתור הצפיה בוידאו תוכנן כך שיהיה צמוד אל התמונה בכדי לאפשר ראיה אינטויטיבית – צמוד אל התמונה.
פרטי המוצר נכתבו לאחר כפתור הרכישה בכדי לסמל שצריך לקנות ולנסות, פחות לקרוא.
כוכבי הדירוג נעשו בכדי לאפשר ללקוח להיות בטוח במוצר אותו הוא רוכש, ולא לפחד מקנייתו ופשוט ללחוץ.
כפתור הוואטסאפ מאפשר ללקוח לא לפחד ללחוץ ולתקשר, אם פחדו הוא ללחוץ על "רכישה עכשיו".
כמו כן, כפתור בירור המוצר נעשה אפור ובסוף – כדי לא ללחוץ על הלקוח וכדי לתת לו הזדמנות לחשוב.